Vítejte na stránkách Svazu brannosti!

Jsme nástupcem občanského sdružení Svaz brannosti založeného 5.5.1995 a považujeme se za ideové pokračovatele stejnojmenné organizace založené 27. 10. 1945 dekretem prezidenta republiky Dr. Edvardem Benešem a zrušené protiústavním zákonem č. 138 ze dne 11. 5. 1949.

Jsme samosprávný a dobrovolný svazek členů provozujících střelecký sport a branně sportovní aktivity.